Læreruddannelse

Juni 2009 afsluttede jeg den 2-årige meritlæreruddannelse ved UCL - Odense Lærerseminarium i linjefagene dansk og musik.

På studiet og i praktikken har jeg arbejdet en del med medieundervisning i dansk. Jeg brænder for, at eleverne skal udvikle kendskab til både det teoretske og det praktiske i medieproduktioner. Learnig by doing har været et vigtigt princip i de forløb, jeg har gennemført. Eleverne arbejder selv med at optage og redigere deres historier på computere.

I forbindelse med min praktik har jeg arbejdet med it og aktivetavler i danskundervisningen. Dette arbejde vil jeg også gerne udbrede til musikundervisningen.

I musik skal der leges og skabes. Eleverne skal lære, at musik ikke kun er noget vi lytter til, men også noget vi alle kan være med til at skabe. Eleverne skal eksperimentere og finde glæden ved at synge, spille og bruge kroppen fx at danse. Musik er lyd på mange områder. Vi kan lave stomp ud af skrald fra en genbrugsplads.

Jeg ser også et stort potentiale i at kunne lave tværfaglige  projekter mellem dansk, musik og andre fagområder.

Ansættelser - Lærer

2010 -         Lærer på Kroggårdsskolen - barselsvikar i 1. (2.) og 2.(3.) klasse i dansk og musik

2009 - 2010 Lærer på Højstrupskolen - barselsvikar i 1. og 2. klasse i dansk og matematik, klasselærer